Και με την εξόφληση, τι γίνεται;

Η παρακράτηση της μηνιαίας δόσης γίνεται αυτόματα από το μισθό ή τη σύνταξη. Οι δόσεις αυτές αρχίζουν πάντοτε την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιουλίου που ακολουθεί την ημερομηνία υπογραφής της δανειστικής σύμβασης.
Μπορεί να γίνει οποτεδήποτε μερική ή ολική εξόφληση του δανείου.
Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλετε μέρος ή το υπόλοιπο του κεφαλαίου όπως αυτό ήταν στο τέλος του προηγούμενου εξάμηνου (30/6 ή 31/12) και τόκους εξόφλησης στο εξοφλούμενο κεφάλαιο για το χρονικό διάστημα της επομένης της παραπάνω ημερομηνίας (1/7 ή 1/1) μέχρι και την ημέρα της προεξόφλησης
Εαν είστε εν ενεργεία υπάλληλος και συνταξιοδοτηθείτε και εφόσον τα 3/10 της σύνταξης σας δεν καλύπτουν τη δόση του δανείου, υποχρεωτικά παρακρατείται μέρος ή το σύνολο του εφάπαξ βοηθήματός σας για τη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Επαναφορά του Τ. Π. & Δανείων σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων