1

Συμμετοχή του Τ.Π.&Δανείων στο πρόγραμμα «EUROPEAN LEADERS PROGRAMME» για στελέχη εθνικών αναπτυξιακών ιδρυμάτων