1

Που συστήνεται η παρακαταθήκη

Κεντρική Υπηρεσία
Ακαδημίας 40-  Τ.Κ. 101 74 Αθήνα
Τηλ.: 213-2116121, 213-2116122, e-mail: tpd@tpd.gr
Καταστήμα Πειραιά
Ακτή Ποσειδώνος 2- Τ.Κ. 185 31 Πειραιάς
Τηλ.: 213-2125343

Κατάστημα Θεσσαλονίκης
Ερμού & Καρόλου Ντηλ 35, Τ.Κ. 546 23  Θεσσαλονίκη
Τηλ.:  2313-336868, 869

Κατάστημα Πάτρας
Αγίου Ανδρέου 6, Τ.Κ. 262 23 Πάτρα
Τηλ.: 2613-623133

Σε όλα τα ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ που λειτουργούν στις Δ.Ο.Υ.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ