Παροχή υπηρεσιών αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών (πληρωμών) μέσω καρτών, είτε με ταυτόχρονη παροχή του απαιτούμενου εξοπλισμού (συσκευών POS) και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, είτε με χρήση της πλατφόρμας για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω διαδικτύου, «eCommerce» του Αναδόχου

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων