Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών του Ταμείου και για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, λειτουργεί εξειδικευμένο κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης δανείων φυσικών προσώπων.

Το κέντρο λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:30 το πρωί έως

τις 2:30 το μεσημέρι, με αριθμό κλήσης 213-2116555.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής, οι δανειολήπτες του Ταμείου, αφού τους ζητηθούν προσωπικά στοιχεία για ταυτοποίηση (πχ ΑΦΜ. αριθμός αστυνομικής ταυτότητας κλπ), μπορούν να λάβουν προσωποποιημένη πληροφόρηση για οποιοδήποτε θέμα της διεύθυνσης δανείων αλλά και γενικές πληροφορίες τόσο για τη νέα πολιτική ρυθμίσεων όσο και για το μέτρο της επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ. – Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού Προκήρυξη του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή, στο Κατάστημα Πάτρας του Τ.Π.& Δανείων
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων