1

Κλείσιμο συναλλαγής στις 24-01-2022 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών