1

Επιτόκια Τ.Π.& Δ

25-06-2020 – Αναπροσαρμογή επιτοκίων χορήγησης δανείων από το Τ.Π και Δανείων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τους προβλεπόμενους σκοπούς δανειοδότησης