1

Εξαλείψεις Υποθηκών

Οι εξαλείψεις υποθηκών, οι οποίες πραγματοποιούνται με ημερομηνία πρωτοκόλλου αίτησης (πλην των περιπτώσεων που επίκειται αγοραπωλησία) υπολείπονται χρονικά 18 μήνες λόγω ελλείψεων στο προσωπικό.

Ο δανειολήπτης θα πρέπει να υποβάλλει:

α) απλή αίτηση  για εξάλειψη υποθήκης, σε περίπτωση που η περιοχή στην οποία ανήκει το υποθηκευμένο ακίνητο δεν έχει κτηματογραφηθεί

β) απλή αίτηση για εξάλειψη υποθήκης και πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, σε περίπτωση που η περιοχή του υποθηκευμένου ακινήτου είναι υπό κτηματογράφηση και

γ) απλή αίτηση για εξάλειψη υποθήκης  και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος , σε περίπτωση που η περιοχή έχει ήδη κτηματογραφηθεί.

Για την αίτηση εξάλειψης υποθήκης πατήστε εδώ