Εξαλείψεις Υποθηκών

Οι εξαλείψεις υποθηκών, οι οποίες πραγματοποιούνται με ημερομηνία πρωτοκόλλου αίτησης (πλην των περιπτώσεων που επίκειται αγοραπωλησία) υπολείπονται χρονικά 18 μήνες λόγω ελλείψεων στο προσωπικό.

Ο δανειολήπτης θα πρέπει να υποβάλλει:

α) απλή αίτηση  για εξάλειψη υποθήκης, σε περίπτωση που η περιοχή στην οποία ανήκει το υποθηκευμένο ακίνητο δεν έχει κτηματογραφηθεί

β) απλή αίτηση για εξάλειψη υποθήκης και πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, σε περίπτωση που η περιοχή του υποθηκευμένου ακινήτου είναι υπό κτηματογράφηση και

γ) απλή αίτηση για εξάλειψη υποθήκης  και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος , σε περίπτωση που η περιοχή έχει ήδη κτηματογραφηθεί.

Για την αίτηση εξάλειψης υποθήκης πατήστε εδώ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων