ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΣΩ

Σχετικά με την απόδοση ποσών από εξαγορά μετοχών της εταιρείας  ΙΑΣΩ ΑΕ , οι δικαιούχοι μπορούν να συμπληρώνουν Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία τους (προσοχή στο ΑΦΜ) , από το gov.gr  (για τη γνησιότητα της υπογραφής)  δηλώνοντας ότι: Παρακαλώ να μεταφερθεί το δικαιούμενο ποσό από τις μετοχές της εταιρείας ΙΑΣΩ ΑΕ στον τραπεζικό μου λογαριασμό με ΙΒΑΝ  GR……………………………….

(αναγράφοντας προσεκτικά τα 25 ψηφία του τραπεζικού του λογαριασμού, στον οποίο θα πρέπει να είναι δικαιούχοι  ή συνδικαιούχοι).

Στη συνέχεια μέσω σκαναρίσματος (όχι φωτογραφία), οι υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να αποστέλλονται  στo e-mail: d3.info@tpd.gr  ή  στο e-mail: n.evangelatos@tpd.gr

Εναλλακτικά οι δικαιούχοι , μπορούν να προσέρχονται στο Τ.Π. και Δανείων (Ακαδημίας 40, Αθήνα, 8.30πμ-2.30μμ) , με την ταυτότητά τους και το  ΙΒΑΝ τραπεζικού τους λογαριασμού , για τη συμπλήρωση και υποβολή σχετικής αίτησης.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων