Ενημέρωση – Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ενημέρωση – Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περισσότερα
Αίτηση άσκησης δικαιωμάτων υποκειμένων στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περισσότερα
GDPR – Πολιτική για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περισσότερα
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ. – Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού από 13/01/2022 10η εφαρμογή του μέτρου επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών του Τ.Π.&Δανείων
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων