Γ) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ VOUCHER ΤΟΥ ΟΑΕΔ

17.01.2020 Γ) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ VOUCHER ΤΟΥ ΟΑΕΔ περισσότερα
21.03.2019 Β) ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΟΤΑ
21.03.2019 Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Το Τ. Π. & Δανείων δέχεται καταθέσεις φορέων Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 80...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ. – Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων