Αποποίηση Κληρονομιάς

«Εξυπηρέτηση δανείων θανόντων δανειοληπτών, με παρακράτηση των τοκοχρεολυτικών δόσεων από τη σύνταξη που λαμβάνουν μέλη της οικογενείας τους, οι οποίοι  έχουν αποποιηθεί την επαχθείσα σ’ αυτούς κληρονομία».

Στην 3659/6/17.9.2018 συνεδρίασή του το Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,  αποφάσισε:

  1. Την αναστολή της διαδικασίας αποδοχής ή μη από τον Πρόεδρο του ΔΣ της 106/2018 γνωμοδότησης της Πλήρους Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με θέμα « Εξυπηρέτηση δανείων θανόντων δανειοληπτών, με παρακράτηση των τοκοχρεολυτικών δόσεων από τη σύνταξη που λαμβάνουν μέλη της οικογενείας τους, οι οποίοι είτε έχουν αποποιηθεί είτε έχουν αποδεχθεί με το ευεργέτημα της απογραφής την επαχθείσα σ’ αυτούς κληρονομία » μέχρις ότου λυθεί οριστικά το νομικό θέμα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση (η επίλυση του οποίου επί του παρόντος εκκρεμεί).

Την εφεξής αναστολή της παρακράτησης των δόσεων των δανείων από τη σύνταξη που λαμβάνουν οι κληρονόμοι που έχουν αποποιηθεί την κληρονομιά θανόντος δανειολήπτη, έως ότου επιλυθεί οριστικά το ζήτημα της αποδοχής ή μη της εν λόγω γνωμοδότησης

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ. – Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων