1

Αιτήσεις για τη μεταφορά αξιών από εξαγορά μετοχών

Αίτηση μεταφοράς αξιών για Φυσικό Πρόσωπο

Αίτηση μεταφοράς αξιών για Νομικό Πρόσωπο