Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Χρήσιμα τηλέφωνα

Τηλεφωνικό κέντρο Κεντρικής Υπηρεσίας : 213.21.16.100

Fax : 210.36.09.545


Για να καλέσετε οποιοδήποτε τηλέφωνο, πληκτρολογήστε 213.21.16….  συμπληρώνοντας τον τριψήφιο αριθμό όπως περιγράφεται παρακάτω.


Δάνεια Ο.Τ.Α.

 • Χορήγηση δανείων σε Δήμους  (αίτηση, υποβολή δικαιολογητικών, σύνταξη σύμβασης) : 222, 227, 228
 • Εκταμίευση προϊόντων δανείων (όλων των κατηγοριών) : 218, 219
 • Λογιστική παρακολούθηση εξυπηρέτησης δανείων : 231

Εξυπηρέτηση Στεγαστικών Δανείων και Ειδικών Κατηγοριών (Δ6)

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 201 ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ – υπερχρεωμένα νοικοκυριά εσωτ. 289,470
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 202 Προϊσταμένη Τμήματος 2132116.285
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 203 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛHΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΡΕΟΥΣ εσωτ. 295,471
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 204 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ εσωτ. 271,295
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 206 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ για Ν.3869/2010 εσωτ. 279
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 208 Προϊσταμένη Τμήματος 2132116.240
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 209 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞ/ΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ εσωτ. 214,296
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 210 ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ εσωτ. 287
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 211 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΩΝ εσωτ. 254

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ εσωτ. 281, 259

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 215 ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ εσωτ. 449, 489

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ εσωτ. 449

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 216 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ εσωτ. 277,245
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 217  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ εσωτ. 284, 275
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 218  ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ & ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΦΑΠΑΞ εσωτ. 247,288
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 220 Προϊστάμενος Δ/νσης Εξυπηρέτησης Δανείων, 2132116.248
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 221 Προϊστάμενος Τμήματος εσωτ. 292

 

ΓΡΑΦΕΙΟ 002,003 (ισόγειο) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ εσωτ. 273, 280, 478

(Για αποστολή αιτημάτων Fax 210 3609545)

 


Τραπεζικές εργασίες

 • Απλές καταθέσεις  : 142, 143, 162
 • Προθεσμιακές καταθέσεις : 118, 119, 183, 162
 • Εκμίσθωση θυρίδων : 440, 441

Παρακαταθήκες

 • Συστάσεις χρηματικών παρακαταθηκών : 138, 121
 • Αποδόσεις χρηματικών παρακαταθηκών : 132, 447
 • Συστάσεις & αποδόσεις αυτουσίων παρακαταθηκών : 126, 129, 130
 • Απαλλοτριώσεις : 356, 357, 360

Διαχείριση κεφαλαίων Ν.Π. & Οργανισμών

 • Διαχείριση κεφαλαίων Ο.Τ.Α. , ΕΛ.ΤΑ. κλπ : 162, 164, 169