Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ποιοί δικαιούνται Στεγαστικό Δάνειο;

Ένα μεγάλο ποσοστό των Δημοσίων υπαλλήλων καθώς επίσης και Βουλευτές, Ολυμπιονίκες, Πολύτεκνοι και ΑΜΕΑ έχουν δικαίωμα να δανειοδοτηθούν από το Τ. Π. & Δανείων.

Πιο συγκεκριμένα :

  • Δημόσιος Υπάλληλος ή υπάλληλος των Ν.Π.Δ.Δ., που συνταξιοδοτείται από το δημόσιο
  • Υπάλληλος των Ασφαλιστικών Ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης εφόσον είναι Ν.Π.Δ.Δ.
  • Υπάλληλος ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΚΑ ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΗΛΠΑΠ, ΕΘΕΛ, ΟΛΠ, ΕΑΒ, ΗΣΑΠ.
  • Δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος, εφόσον είναι μόνιμος, με κρατήσεις ΤΥΔΚΥ και ΤΑΔΚΥ.
  • Ανάπηρος ή θύμα πολέμου, εφόσον συνταξιοδοτείται από το Γενικό Λογιστήριο
  • Έλληνας Ολυμπιονίκης (Δημόσιος υπάλληλος ή μη).
  • Το μόνιμο διδακτικό προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και οι διοικητικοί υπάλληλοι αυτών.
  • Αν είναι δημόσιος υπάλληλος εν ενεργεία αυτός/η και ο/η σύζυγος (τότε δικαιούνται και οι δύο δάνειο).
  • Αν ο ένας από τους δύο είναι συνταξιούχος και ο άλλος εν ενεργεία ή και οι δύο συνταξιούχοι, τότε δικαιούται μόνο ο ένας από τους δύο.
  • Αν είναι συνταξιούχος του δημοσίου, της ΔΕΗ και του ΙΚΑ, εφόσον έχει συνταξιοδοτηθεί με το Ν.3163/1955

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Στην κατηγορία ΑΜΕΑ υπάγονται επίσης:

α) Νεφροπαθείς τελούντες σε αιμοκάθαρση και μεταμοσχευμένοι με νεφοό.
β)Κωφάλαλοι, καρκινοπαθείς, μεταμοσχευμένοι με άλλα όργανα σώματος , παραπληγικοί με κινητική αναπηρία και χρήση αμαξιδίου, ανάπηροι με κινητική αναπηρία άνω του 80% χωρίς χρήση αμαξιδίου, πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, άτομα που προστατεύουν τέκνα τα οποία πάσχουν από αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.
γ) Τυφλοί.

 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Όσοι έχουν απαραίτητα λάβει δάνειο Α’ κατοικίας από το Ταμείο και το εξοφλήσουν με την προϋπόθεση ότι η Α΄ κατοικία παραμένει στην κυριότητά τους, δεν καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες και η Β’ κατοικία πρέπει να είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 20% της πρώτης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαιούνται το εν λόγω δάνειο και όσοι έχουν πέραν της Α’ κατοικίας που απέκτησαν με δάνειο από το Ταμείο άλλη ή άλλες κατοικίες που η κάθε μία δεν καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες και αθροιστικά δεν υπερβαίνουν το 150% των αντίστοιχων στεγαστικών ορίων ανεξαρτήτως περιοχής και πληθυσμού αυτής.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Όσοι έχουν εισπράξει αρχικό στεγαστικό μέχρι 6 μήνες πριν την ημερομηνία της αίτησης αυτού του δανείου και προκύπτει από την αρχική έκθεση αυτοψίας του μηχανικού σε συνδυασμό με πιστοποιήσεις ότι υπάρχουν υπόλοιπες εργασίες, όταν πρόκειται για ανέγερση ή αποπεράτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εγκρίθηκε το δάνειο, πρέπει να ισχύουν μέχρι και την εκταμίευση του.