Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Θέματα Προσωπικού

16-01-2019 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡ. 21 ΤΟΥ Ν. 4369/2016

10-01-2019 – Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Ειδικής Επιτροπής αξιολόγησης του αρ. 21 του ν. 4369/2016 του Τ.Π. & Δανείων

19-11-2018 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 120270/6-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

09-11-2018 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 113754/22-10-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

06-11-2018 – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων Δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

22-10-2018 – Πρόσκληση για άσκηση υποψήφιων Δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

17-09-2018 – Πρόσκληση για πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

08-05-2018 – Αποτελέσματα δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή δέκα (10) ασκούμενων δικηγόρων στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ

07-05-2018 – Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή δέκα (10) ασκούμενων δικηγόρων στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ

25-04-2018 – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

15-03-2018 – Πρόσκληση για πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

13-11-2017 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (10) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ

23-10-2017 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

27-09-2017 – Πρόσκληση για πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ταμείο
Παρακαταθηκών & Δανείων

09-05-2017 – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΚΑ (10) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ

25-04-2017 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

25-04-2017 – Ανάκληση της με α.π 38297/31-3-2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, όπως τροποποιήθηκε με τη με α.π 38297/10-4-2017 ορθή επανάληψη

10-04-2017 – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

31-03-2017 – Πρόσκληση για πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

01-03-2017 – Αποτελέσματα Δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των δικηγόρων εξωτερικών συνεργατών (Κατάστημα Θεσσαλονίκης)

01-03-2017 – Αποτελέσματα Δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των δικηγόρων εξωτερικών συνεργατών (Κεντρική Υπηρεσία – Αθήνα)

21-02-2017 – Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των δικηγόρων εξωτερικών συνεργατών (Κατάστημα Θεσσαλονίκης)

21-02-2017 – Κατάρτιση πίνακα, προς κλήρωση υποψηφίων δικηγόρων-εξωτερικών συνεργατών, μετά τη με αριθμ. (0)124778_16/14-12-2016 πρόσκληση του Τ. Π. & Δανείων (Κατάστημα Θεσσαλονίκης)

21-02-2017 – Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των δικηγόρων εξωτερικών συνεργατών (Κεντρική Υπηρεσία – Αθήνα)

21-02-2017 – Κατάρτιση πίνακα, προς κλήρωση υποψηφίων δικηγόρων-εξωτερικών συνεργατών, μετά τη με αριθμ. (0)124778_16/14-12-2016 πρόσκληση του Τ. Π. & Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία – Αθήνα)

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για κατάρτιση πίνακα συνεργαζομένων Δικηγόρων με το ΤΠ&Δανείων

14 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων


Πρόσκληση και αίτηση για πρακτική άσκηση Δικηγόρων

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων


Πρόσκληση για πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων


Πρόσκληση για πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Επισυναπτόμενη αίτηση


Ανακοινώσεις θεμάτων προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στο Τ. Π. & Δανείων