Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Συμμετοχή Τ.Π. και Δανείων στην είσπραξη Δημοσίων Εσόδων και Τελών Κυκλοφορίας

Σας γνωρίζουμε ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συμμετέχει στην είσπραξη Τελών Κυκλοφορίας έτους 2014, τα οποία μπορείτε να πληρώνετε  στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Καταστήματα του στον Πειραιά, τη Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στον Οργανισμό μας μπορείτε να πληρώσετε επίσης Φόρους και Τέλη που προκύπτουν από την υποβολή δηλώσεων μέσω Διαδικτύου, Βεβαιωμένες σε Δ.Ο.Υ. Οφειλές (Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, Φόρο Εισοδήματος κ.λ.π) καθώς και το e-Παράβολο.