Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Δάνεια Μικροεπισκευών – Μικροβελτιώσεων: Όροι και Προϋποθέσεις

Ποσό δανείου : Μέχρι 20.000,00 €
Επιτόκιο : 7% για όλη την επικράτεια
Διάρκεια : από 2 μέχρι 10 χρόνια
Σκοπός : Μικροεπισκευή – μικροβελτίωση κατοικίας.
Δικαιούχοι : Ισχύει ότι για τα στεγαστικά δάνεια.
Συνομολόγηση : Ιδιωτική σύμβαση.
Ασφάλεια : Χωρίς υποθήκη.
Απόδοση : Εφάπαξ.
Αίτηση :
Κάντε κλικ εδώ για το έντυπο της αίτησης.
Τρόποι κατάθεσης αιτήσεων:
  • από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, οπότε θα ελέγχεται και η ταυτοπροσωπία από την ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο, είτε
  • ταχυδρομικά με φάκελο και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης από ΚΕΠ ή Διοικητική Αρχή ή Αστυνομική Αρχή
  • θα γίνεται αποδοχή υποβολής αιτήσεων από τρίτο πρόσωπο, εφόσον υπάρχει ειδική προς αυτό εξουσιοδότηση από τον αιτούντα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης από ΚΕΠ ή Διοικητική Αρχή ή Αστυνομική Αρχή.
Προϋποθέσεις :
  • Το δάνειο το δικαιούται ο αιτών, μόνο όταν αυτός ή ο/η σύζυγος του έχουν σε ολοκληρωμένη και όχι ημιτελή κατοικία δικαίωμα: α) πλήρους ή ποσοστού πλήρους κυριότητας, β)πλήρους επικαρπίας, γ) πλήρους ψιλής κυριότητας
  • Για εν διαστάσει δανειζόμενους, το  δάνειο χορηγείται ΜΟΝΟ εφόσον από τα προσκομιζόμενα φορολογικά έντυπα προκύπτει ότι ο ίδιος και όχι ο εν διαστάσει σύζυγος έχει πλήρη κυριότητα, πλήρη επικαρπία ή πλήρη ψιλή κυριότητα, σε ολοκληρωμένη και όχι ημιτελή κατοικία ή ποσοστό συνιδιοκτησίας με άλλο πρόσωπο πλην του εν διαστάσει συζύγου.
  • Αιτήσεις με ελλιπή και ανακριβή στοιχεία θεωρούνται άκυρες.
  • Κατά το έτος λήξης του Δανείου, ο δανειζόμενος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75ο έτος της ηλικίας του, εάν κατά την υποβολή της αίτησης υπερβαίνει το 70ο έτος χορηγείται δάνειο με υπογραφή εγγυητή έως 65 ετών.
  • Η επαναχορήγηση του δανείου γίνεται μετά από την ολική εξόφλησή του κατά τη συμβατική λήξη της διάρκειάς του ή μετά από έκτακτη ολική εξόφλησή -όχι συμψηφιστική- και εφόσον έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστο 3 ετών από την χορήγησή του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εγκρίθηκε το δάνειο, πρέπει να ισχύουν μέχρι και την εκταμίευση του.