Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Υπολογισμός IBAN


 

Επιλέξτε τη χώρα:
Τριψήφιος αριθμητικός Κωδικός Τράπεζας:
Τετραψήφιος αριθμητικός Κωδικός Καταστήματος:
Πληκτρολογήστε το πρώτο ψηφίο του Αρ. Λογαριασμού (εσωτ. χρήση):
Υπόλοιπος δεκαπενταψήφιος Αριθμό Λογαριασμού:

 

Το ΙΒΑΝ του λογαριασμού σας είναι:

 

Υπολογισμός Καθάρισμα πεδίων

 

 

Δάνεια σε ΟΤΑ


 

Διαδικασίες και Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνομολόγηση δανείων με Δήμους, Περιφέρειες, με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των χρεών τους, που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A/11-5-2015), για ισοσκέλιση προϋπολογισμού.


Διαδικασίες και Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνομολόγηση δανείων με Δήμους, Περιφέρειες, Συνδέσμους, Ενώσεις και Νομικά Πρόσωπα αυτών με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους με το Τ.Π και Δανείων ή με Πιστωτικά Ιδρύματα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/A/24-12-2014)


Υπόδειγμα Προγράμματος Αποκατάστασης Οικονομικής Λειτουργίας Δήμου από το T.Π. & Δανείων


Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση δανείων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων


Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το ΠΔ 169/2013


 Δικαιολογητικά για την εφαρμογή Ν.3943-2011 άρθρο 49


Νέα ρύθμιση δανείων

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

      Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στη με αριθμ.3512/12-2-2014 συνεδρίασή του  αποφάσισε τα παρακάτω:

 • Να παραταθεί η προθεσμία διεκπεραίωσης αιτημάτων ρυθμίσεων δανείων και πέραν τις 15-05-2013
 • Δίδεται η δυνατότητα σε δανειολήπτες που έχει γίνει περαιτέρω μείωση αποδοχών  ή έχει επέλθει ανεργία συζύγου δανειολήπτη το 2012 μετά τη συνομολόγηση του δανείου  μετά από απόφαση του Δ.Σ. της κατά περίπτωση υπαγωγής αυτού στις ρυθμίσεις ακόμα και αν συνομολογήθηκε το δάνειο εντός του έτους 2012.
 • Να βελτιώσει την ρύθμιση της  παρακράτησης των 3/10 από τις αποδοχές ή τη σύνταξη των δανειοληπτών ως εξής:
  1. Ο υπολογισμός των 3/10 να γίνεται επί των καθαρών αποδοχών
  2. Η διάρκεια της ρύθμισης να είναι 3/ετής και μετά την παρέλευση της 3/ετίας θα επανεξετάζεται η συνέχισή της ή όχι καθώς και οι όροι εξυπηρέτησης του μη καταβαλλόμενου  ποσού .

 

 Σε περίπτωση που επιθυμείτε την διευκόλυνση που παρέχεται με την παρακράτηση 3/10 των καθαρών μηνιαίων αποδοχών  για την εξυπηρέτηση του/των δανείου/ων σας συμπληρώστε και αποστείλετε την αίτηση που μπορείτε να  κατεβάσετε  από εδώ .

 

Την παραπάνω σχετική  αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  μπορείτε να τα υποβάλλετε στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή στα Καταστήματά του  Θεσσαλονίκης ή Πάτρας,  αυτοπροσώπως ή  μέσω εξουσιοδοτούμενου  προσώπου ή ταχυδρομικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή  οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Αρχή .

Καταθέσεις – Επιτόκια Καταθέσεων

Αγαπητέ Πελάτη,

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ιδρύθηκε  το 1839 και εξελίχθηκε σε ένα ισχυρό Ειδικό Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό.  Οι υπηρεσίες του προς τους καταθέτες, που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την Απόδοση, Ευελιξία και Ασφάλεια* περιλαμβάνουν καταθέσεις Όψεως, Ταμιευτηρίου και Προθεσμίας, από ιδιώτες και νομικά πρόσωπα κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κληροδοτήματα κ.τ.λ. Τα νέα προσφερόμενα επιτόκια των διαφόρων καταθέσεων είναι τα ακόλουθα :

1. Ταμιευτηρίου (από 27-07-2015):

Μικτό (3): 0,75 %(ανεξαρτήτως ποσού), Καθαρό: 0,638%

2. Προθεσμιακές   (από 27-07-2015):

Ποσό Κατάθεσης (σε €) Διάρκεια ( 2 ) Μικτό Επιτόκιο ( 3 ) Καθαρό Επιτόκιο
 Από 5.000(1) έως 50.000 1  Μηνός
3  Μηνών
6  Μηνών
12  Μηνών
1,20 %
1,25 %
1,30 %
1,35 %
1,02%
1,06%
1,11%
1,15%
 Ανω των 50.000 έως 150.000 1  Μηνός
3  Μηνών
6  Μηνών
12  Μηνών
1,30 %
1,35 %
1,40 %
1,45 %
1,11%
1,15%
1,19%
1,23%
Ανω των 150.000 έως 300.000 1  Μηνός
3  Μηνών
6  Μηνών
12  Μηνών
1,35 %
1,40 %
1,45 %
1,50 %
1,15%
1,19%
1,23%
1,28%
Ανω των 300.000 1  Μηνός
3  Μηνών
6  Μηνών
12  Μηνών
1,40%
1,45%
1,50%
1,60%
1,19%
1,23%
1,28%
1,36%
Πατήστε εδώ για υπολογισμό των τόκων

3. Για την αντιμετώπιση του ενδιαφέροντος των καταθετών για σύντομη ρευστότητα και ταυτόχρονα υψηλή απόδοση καθιερώθηκε επίσης και η 15νθήμερη Express Προθεσμιακή Κατάθεση :

15ΝΘΗΜΕΡΗ EXPRESS ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (4)
Ποσό Κατάθεσης (σε €) Διάρκεια ( 2 ) Επιτόκιο ( 3) Μικτό Επιτόκιο Καθαρό
Από 5.οοο(1) και άνω 15 ημέρες(5) 1,10% 0,935%

(1) Ελάχιστο ποσό προθεσμιακής κατάθεσης (ισχύει απο 3-8-2015)

(2) Η ανανέωση της προθεσμιακής κατάθεσης γίνεται με( πάγια ή μη ) εντολή και πριν απόλήξη της, με αίτηση του καταθέτη ή συνδικαιούχου μέσω του Fax : (210) 369 4152. Εάν καθυστερήσει η ανανέωση εξακολουθεί να τοκίζεται η κατάθεση, με το ισχύον επιτόκιο του απλού Ταμιευτηρίου

(3) Αναφέρεται σε μικτό ετήσιο επιτόκιο με βάση το έτος των 360 ημερών

(4) Δίνεται ή δυνατότητα ολικής μόνο προεξόφλησης, με ποινή 1.5%

(5) Οι τοκοφόρες ημέρες είναι 14 ανεξάρτητα από το εάν η ημέρα λήξης συμπίπτει με αργία

* Επισημαίνουμε ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ώς Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου,
δέν κηρύσσεται σε πτώχευση ( Ν. 3588/2007 άρθρο 2, παρ. 2 ).

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 16 ΜΗΝΩΝ:

√ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

√ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ

 

Από 20.000(1) και άνω ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 03-08-2015

 

(1) Ελάχιστο ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης, το οποίο πρέπει να τηρείται σε περιπτώσεις μερικής προεξόφλησης.

ΜΗΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
%
ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ *
(%)
1ος 1,20
2ος 1,25
3ος 1,30 1,25
4ος 1,45
5ος 1,55
6ος 1,60 1,39
7ος 1,55
8ος 1,60
9ος 1,65
10ος 1,55
11ος 1,50
12ος 1,35 1,47
13ος 1,55
14ος 1,45
15ος 1,45
16ος 1,40 1,47

* Η μέση απόδοση είναι ενδεικτική και εξαρτάται από την ημερ/νία έναρξης του προθεσμιακού. Το υπόδειγμα αφορά κατάθεση τριάντα (30) ημερών για κάθε μήνα

 1. Επιτόκιο προγραμματισμένο και διαφοροποιημένο ανά μήνα με αυτόματη μηνιαία ανανέωση του αρχικού κεφαλαίου.
 2. Μηνιαία απόδοση τόκων στην επέτειο του προϊόντος (ημερ/νία ανανέωσης) με αυτόματη πίστωση σε συνδεδεμένο λογαριασμό Ταμιευτηρίου του δικαιούχου. Εάν κάποια από τις επετείους είναι αργία, τότε η επέτειος μεταφέρεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 3. Ο τόκος υπολογίζεται βάσει του πραγματικού αριθμού ημερών της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισμού (αντίστοιχος μήνας).
 4. Ανάληψη του κεφαλαίου (ολική ή μερική) κάθε μήνα στην επέτειο του προϊόντος χωρίς επιβάρυνση του δικαιούχου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, για το διάστημα από την τελευταία επέτειο μέχρι την ημερομηνία ανάληψης δεν υπολογίζεται τόκος για το ποσό που αναλαμβάνεται.
 5. Μετά το πέρας της συνολικής διάρκειας της Προθεσμιακής Κατάθεσης, το κεφάλαιο πιστώνεται στον συνδεδεμένο λογαριασμό Ταμιευτηρίου του δικαιούχου.
 6. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Προθεσμιακής Κατάθεσης πρέπει να υφίσταται συνδεδεμένος λογαριασμός Ταμιευτηρίου. Οι δικαιούχοι της Προθεσμιακής κατάθεσης είναι και δικαιούχοι του λογαριασμού Ταμιευτηρίου.
Πατήστε εδώ για υπολογισμό των τόκων

5. ΝΕΑ Προθεσμιακή κατάθεση 10 δεκατετραημέρων (10 x 14ημέρων) για ποσά άνω των 25.οοο ευρώ(1) ΑΠΟ 3-08-2015

Στις ήδη προσφερόμενες καταθέσεις Προθεσμίας , το Τ.Π.& Δανείων για το οποίο επισημαίνουμε ότι ως Ν.Π.Δ.Δ. δεν κηρύσσεται σε πτώχευση (βλ. Ν.3588/2007, άρθρο 2, παρ.2), ανταποκρινόμενο στο ενδιαφέρον των καταθετών για νέες ευέλικτες προθεσμιακές καταθέσεις, καθιέρωσε (από τήν 23η Ιανουαρίου 2012), ΝΕΑ Προθεσμιακή Κατάθεση Αυξανόμενης Απόδοσης «14 Χ 10», Διάρκειας μέχρι Δέκα Δεκατετραημέρων, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα για :
– 14ήμερη απόδοση των τόκων στις ημερομηνίες ανανέωσης και αυτόματη πίστωσή τους σε συνδεδεμένο
λογαριασμό Ταμιευτηρίου του Δικαιούχου με επιτόκιο 0,75% (μικτό).
– Μερική ή ολική ανάληψη του κεφαλαίου κάθε 14 ημέρες, στις ίδιες ημερομηνίες ανανέωσης, χωρίς καμμία απολύτως επιβάρυνση του Δικαιούχου. Στην περίπτωση ανάληψης σε άλλη ημερομηνία, εννοείται ότι δεν υπολογίζεται ο τόκος για το ποσό που αναλαμβάνεται.
– Αυτόματη ανανέωση του κεφαλαίου κάθε 14 ημέρες, παράλληλα με την κλιμάκωση του επιτοκίου.

√ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΝΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ

√ 14ΗΜΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ

√ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΕ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΙΝΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

14ΗΜΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ(2)
(%)

ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ(3)

(%)

1ο  δεκατετραήμερο

1,10

2ο δεκατετραήμερο 1,30

1,20

3ο δεκατετραήμερο

1,35

4ο δεκατετραήμερο 1,40 1,29
5ο δεκατετραήμερο 1,45
6ο δεκατετραήμερο 1,50 1,35
7ο δεκατετραήμερο 1,50
8ο δεκατετραήμερο 1,50 1,39
9ο δεκατετραήμερο 1,65
10ο δεκατετραήμερο 1,65 1,44

(1) Ελάχιστο ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης , το οποίο πρέπει να τηρείται σε περιπτώσεις μερικής προεξόφλησης και ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 3-08-2015.
(2) Αναφέρεται σε μικτό ετήσιο επιτόκιο με βάση το έτος των 360 ημερών.
(3) Η μέση απόδοση είναι ενδεικτική, και εξαρτάται από την ημερομηνία έναρξης τού προθεσμιακού. Το υπόδειγμα αφορά κατάθεση 14 ημερών ανά κλιμάκιο.

Πατήστε εδώ για υπολογισμό των τόκων

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (4)
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ
(ανάλογα με την περίπτωση)
Στοιχεία Ταυτότητας
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις

Παρούσα Διεύθυνση Κατοικίας

 • Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας
 • Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Οικονομική Εφορία
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας
 • Ισχύουσα άδεια διαμονής ή παραμονής

Ασκούμενο Επάγγελμα και Παρούσα Επαγγελματική Διεύθυνση

 • Βεβαίωση εργοδότη
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας
 • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας
 • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος
 • Επαγγελματική ταυτότητα
 • Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας

(4) Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να επιδεικνύονται πρωτότυπα. Το Τ. Π. & Δανείων ( όπως ισχύει για όλες τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα ) είναι υποχρεωμένο να τηρεί αντίγραφά τους.

Παραγραφή των ανεξόφλητων παρακαταθηκών που έχουν συσταθεί πριν την 01-01-1989 σύμφωνα με την εφάπαξ νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 179 ν. 4270/2014.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 179 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) όλες οι ανεξόφλητες χρηματικές παρακαταθήκες – με εξαίρεση αυτές που αφορούν αποζημιώσεις δικαιούχων  από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις – καθώς και όλες οι ανεξόφλητες αυτούσιες παρακαταθήκες, που έχουν συσταθεί πριν την 01-01-1989 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία, Καταστήματα Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Γραφεία Παρακαταθηκών)  παραγράφονται υπέρ αυτού μετά την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δεύτερη και τελευταία δημοσίευση. H τελευταία δημοσίευση της δεύτερης πρόσκλησης έγινε την  Κυριακή 28/09/2014.

 

Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι από 29 Νοεμβρίου 2014 έχουν παραγραφεί όλες οι  ανεξόφλητες χρηματικές παρακαταθήκεςμε εξαίρεση αυτές που αφορούν αποζημιώσεις δικαιούχων  από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις – καθώς και όλες οι ανεξόφλητες αυτούσιες παρακαταθήκες, που είχαν συσταθεί πριν την 01-01-1989 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία, Καταστήματα Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Γραφεία Παρακαταθηκών).

 

Παραγραφή ανεξόφλητων παρακαταθηκών – Προσκλήσεις

Παραγραφή των ανεξόφλητων παρακαταθηκών που έχουν συσταθεί πριν την 01-01-1989 σύμφωνα με την εφάπαξ νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 179 ν. 4270/2014.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 23/9 ΚΑΙ 28/09/14)

Πρώτη πρόσκληση (21-7-2014)

Δικαιολογητικά απόδοσης παρακαταθηκών

Απογραφή χρηματικών και αυτούσιων στα γραφεία παρακαταθηκών

 

 

Πληρωμή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών δανείων

Σύμφωνα με την Υ.Α. 2/36842/0094 (ΦΕΚ.1794/τ.β /7-9-2007) και 1063/9-04-2014 Εγκύκλιο της Προϊσταμένης Γενική Διεύθυνσης θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική πληρωμή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, που αφορούν δόσεις δανείων, μέσω πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού με διατραπεζική μεταφορά.

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ επισυνάπτοντας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου ώστε να εμφανίζεται ευκρινώς ο αριθμός IBAN. Μετά την  εκκαθάριση του δανειακού  λογαριασμού θα γίνεται η πίστωση των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών  στον τραπεζικό λογαριασμό και θα αποστέλλεται στο δικαιούχο έγγραφη ενημέρωση.

Την παραπάνω σχετική αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορείτε να τα υποβάλλετε στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή στα Καταστήματά του Θεσσαλονίκης ή Πάτρας, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου ή ταχυδρομικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Αρχή.

Θυρίδες Θησαυροφυλακίου

Οι Θυρίδες Θησαυροφυλακίου είναι το κατάλληλο μέρος για αποθηκεύση πολύτιμων   αντικειμένων. Είναι ιδανικός τρόπος φύλαξης σημαντικών εγγράφων, όπως αξιόγραφα, συμβάσεις, τίτλοι, διαθήκες αλλά και οικογενειακά κειμήλια, κοσμήματα, συλλογές, ανεκτίμητα  αντικείμενα.

Δείτε το πλήρες κείμενο »

Δάνεια Σε Φυσικά Πρόσωπα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4254/2014  δεν χορηγούνται νέα δάνεια σε υπαλλήλους και συνταξιούχους του δημόσιου τομέα. Συνεπώς δεν γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις. Όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.  

Βεβαιώσεις τόκων στεγαστικών δανείων στα ΚΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι φέτος δεν θα αποσταλούν βεβαιώσεις τόκων για φορολογική χρήση, από το Τ.Π.και Δανείων.

Οι δανειολήπτες θα τις προμηθεύονται αποκλειστικά από τα ΚΕΠ της περιοχής τους από 28-3-2014.