1

24ωρη Διακοπή Λειτουργείας της Κ.Υ. του Τ.Π.&Δανείων στις 18/09/2020