Συμμετοχή του Τ. Π.&Δ. στην Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων

Σας γνωρίζουμε ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συμμετέχει στην Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων όπως:

  • Βεβαιωμένες οφειλές σε Δ.Ο.Υ.,
  • τέλη κυκλοφορίας οχημάτων,
  • e-παράβολο,
  • δασμοί κτλ,

για τους υφιστάμενους συναλλασσόμενους του, με χρέωση των λογαριασμών ταμιευτηρίου που τηρούν σε αυτό.

Για την διεξαγωγή των εν λόγω συναλλαγών στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Καταστήματα Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας πρέπει να προσκομίζεται το βιβλιάριο του λογαριασμού χρέωσης, Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατήριο και το κατά περίπτωση Έντυπο με το κωδικό πληρωμής που αντιστοιχεί στις κατηγορίες: «Ταυτότητα Οφειλής», «Κωδικός Πληρωμής», «Ταυτότητα Πληρωμής».

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ. – Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού Προκήρυξη του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή, στο Κατάστημα Πάτρας του Τ.Π.& Δανείων
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων