Προϋποθέσεις χορήγησης Στεγαστικού Δανείου

Οι βασικές προϋποθέσεις για να πάρετε στεγαστικό δάνειο είναι:

 • Να έχετε τουλάχιστον 2 (δύο) χρόνια μόνιμης υπηρεσίας.
 • Να μην έχετε εσείς, ο/η σύζυγός σας ή και οι δύο μαζί:
  • πλήρες δικαίωμα κυριότητας ή
  • ισόβιας επικαρπίας ή
  • οίκησης

άλλης κατοικίας ή διαμερίσματος, τα οποία να καλύπτουν τις στεγατικές σας ανάγκες στην Ελλάδα και σε πόλη άνω των 5.000 κατοίκων. Οι στεγαστικές ανάγκες θεωρείται ότι καλύπτονται:

 1. εαν είστε άγαμος και ιδιοκτήτης έως και 70 τ.μ. κατοικίας (δηλ. αν είστε άγαμος ιδιοκτήτης 71 τ.μ. κατοικίας ΔΕΝ δικαιούστε δάνειο)
 2. εαν είστε έγγαμος και ιδιοκτήτης έως και 70 τ.μ. κατοικίας προσαυξημένο κατά 20 τ.μ. για κάθε παιδί και μέχρι 110 τ.μ. (δηλ. αν είστε έγγαμος με ένα παιδί και έχετε 91 τ.μ. κατοικίας ΔΕΝ δικαιούστε δάνειο, ή αν είστε έγγαμος με δύο παιδιά και έχετε 111 τ.μ. κατοικίας ΔΕΝ δικαιούστε δάνειο)
 • Όσοι έχουν απαραίτητα λάβει δάνειο Α’ κατοικίας από το Ταμείο και το εξοφλήσουν, με την προϋπόθεση οτι:
  • η Α’ κατοικία παραμένει στην κυριότητά τους
  • δεν καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες
  • η Β’ κατοικία να είναι τουλάχιστο κατά 20% μεγαλύτερη της Α’ κατοικίας
  • δεν έχει άλλη ή άλλες κατοικίες που να καλύπτουν τις στεγαστικές του ανάγκες και αθροιστικά να υπερβαίνουν το 150% των αντίστοιχων στεγαστικών ορίων (ανεξαρτήτου περιοχής & πληθυσμού αυτής)

Εκτός των παραπάνω βασικών προϋποθέσεων, υπάρχουν και άλλες ειδικές, αλλά και εξαιρέσεις.

Κάντε κλικ εδώ, για να δείτε τις απαντήσεις στις πιό συνηθισμένες ερωτήσεις σας.

Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων