1

Πληροφοριακό υλικό για την διαβούλευση του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις υποδομής των ΟΤΑ Α΄ & Β΄ Βαθμού και ΝΠΔΔ μέσω εγκατάστασης φωτοβολταικών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού

Σχέδιο Οδηγού Προγράμματος Net Metering – Προς διαβούλευση

 

Σχέδιο Υποδείγματος μελέτης Net Metering – 1οσχέδιο – Προς διαβούλευση

 

Σχέδιο Υποδείγματος μελέτης Net Metering – 1οΥπολογιστικό φύλλο Net Metering