Διαχείριση κεφαλαίων Νομικών Προσώπων & Οργανισμών

Στον τομέα αυτό το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο, εξυπηρετώντας διάφορους φορείς του Δημοσίου στην ταμειακή τους διαχείριση, όπως :

  • Κεφάλαια του Υπουργείου Εσωτερικών.
  • Κεφάλαια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
  • Κεφάλαια των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
  • Κεφάλαια Ταμείων Αρωγής, κλπ.
  • Ενημέρωση Εντολών Πληρωμής Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ. – Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού Προκήρυξη του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή, στο Κατάστημα Πάτρας του Τ.Π.& Δανείων
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων